Otamme kantaa

Teemu Backnäs: Viinit ruokakauppoihin – miten käy pienten kuntien Alkoille?

Ruokkakauppojen etujärjestöt lobbaavat aktiivisesti isoilla budjeteilla saadakseen aikaan lakimuutokset, jotka toisivat viinit ja muut vahvemmat alkoholijuomat myyntiin kauppojen hyllyille. Myynnin ja voittojen kasvattamisen näkökulmasta tavoite on ymmärrettävä ja sille on löytynyt tukea oikeistopuolueiden taholta. Luultavasti asia on esillä eduskuntavaalien jälkeen…
Lue lisää

Tanja Airaksinen: Ankkuritoimintaan on pantava paukkuja.

Päihdeongelmien yhteydessä puhutaan ylisukupolvisuuden teemasta. Päihteiden käytölle altistavia tekijöitä ovat muun muassa huonot sosiaaliset olot, lapsuuden turvattomuus ja varhaisessa iässä alkanut päihteiden käyttö. Kyseessä on on tunne-elämän häiriö. Lapsen ja nuoren lähellä olevien aikuisten tehtävänä on suojella nuorta sekä hänen…
Lue lisää

Teemu Backnäs ja Simo Kokko: SOTE:n kustannuspaineet.

Vuoden 2022 alussa pidetyissä aluevaaleissa perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen olivat kärkisijoilla kaikkien tavoitteissa. Nyt eduskuntavaalien alla huomion vangitsevat säästövaatimukset ja -lupaukset. Näissä luvattiin aluksi jättää sote-palvelut koskematta. Kuitenkin säästöehdotuksia on opposition suunnalta alkanut tippua. Vaaditaan suurta uudisrahoitusta yksityisten…
Lue lisää

Tanja Airaksinen: Yksinäisyys ja toimeentulo.

Olen erittäin huolestunut yksinasuvien ihmisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten toimeentulosta ja kyvystä maksaa vuokra- ja muut pakolliset menot, kuten terveys- ja lääkekulut. Noussut ruuan hinta tekee heidän tilanteestaan entistäkin hankalamman. Yksinasuvien asumiskulut ovat suhteettoman suuret verrattuna useamman henkilön talouksiin. Yksinasuvien tilanne…
Lue lisää

Tanja Airaksinen: Työnmurroksessa on huomioitava työntekijöiden uupumisen juurisyyt.

Tämä yksi yhteiskuntamme taloutta raskauttava tekijä on vielä tunnistamaton. Lukivaikeus ja oppimisenvaikeus ei ole yksin peruskoulussa ja nuorilla ilmenevä ongelma. Vaikeudet ovat myös perinnöllisiä ja synnynnäisiä ja koko elämän kumppani. Työnmurros ja digitaalisuus vaatii paljon näiltä ihmisiltä. Työnmurroksessa on huomioitava…
Lue lisää

Neeta Röppänen: Johtamisella parempaa palvelua.

Kuopion kaupunginvaltuusto kävi kaksi viikkoa sitten tutustumassa Ouluun. Siellä ollaan ylpeitä talvipyöräilymahdollisuuksista ja nähdään vaivaa asian edistämiseksi. Paikallinen viranhaltija kertoi talvikunnossapidosta huolehtivien urakoitsijoiden joutuvan itse pyöräilemään ylläpitämänsä reitit säännöllisesti. Tulee varmuudella asiakasnäkökulma huomioiduksi.  Kuten jo tiedämme, sosiaali- ja terveyspalveluissa on…
Lue lisää

TYTTI LUOMA, Demarinaiset: Kevään eduskuntavaaleissa painottuvat puolueiden arvokysymykset.

Millaiset sinun arvosi ovat? Koetko, että elät niiden mukaisesti? Mitkä asiat ovat sellaisia, jotka saavat huomiosi, joiden puolesta olet valmis pitämään ääntä, osoittamaan mieltäsi ja tarvittaessa taistelemaan? Me Demarinaiset haluamme rakentaa tasa-arvoisen, avarakatseisen ja moniäänisen yhteiskunnan. Tuo ohjaa kaikkea poliittista…
Lue lisää

Esko Koistinen: Maailmanpoliittinen tilanne vaatii kaivoslakiluonnoksen päivityksen.

Kaivoslakiluonnos on eduskuntakäsittelyssä vuosia jatkuneen vilkkaan keskustelun jälkeen. Maailma on kuitenkin muuttunut raaka-ainehuollon näkökulmasta ratkaisevasti siitä, kun hallitusohjelmasta sovittiin. Omavaraisuudella on entistä suurempi merkitys. Sodan riehuessa on myös pyrittävä valvomaan, mihin raaka-aineemme päätyvät. Hallitusohjelman mukaan kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa…
Lue lisää

Tanja Airaksinen: Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten rikosoireiluun.

Usein päihdeongelmien yhteydessä puhutaan ylisukupolvisuuden teemasta.  Päihteiden käytölle altistavia tekijöitä ovat muun muassa epävarmat sosiaaliset olot, lapsuuden turvattomuus ja päihteiden käytön aloittamisen varhainen ikä. Päihdeongelmien taustalla on usein sekä perinnöllisiä että sosiaalisiin kasvuolosuhteisiin kiinnittyviä tekijöitä. Päihteiden käyttö on tunne-elämän häiriö.…
Lue lisää

Teemu Backnäs: Pienydinvoimala ja hiilinielut.

Kuopion energia ilmoitti 18.1. etsivänsä Kuopiosta paikkaa pienydinvoimalalle kaukolämpöä varten. Syynä on, ettei puu riitä polttoon siinä määrin kuin olisi tarpeen ja että polttoon päätyisi muutakin kuin metsäteollisuuden sivujakeita, pahimmillaan esimerkiksi runkopuuta. Monet kunnat ovat Kuopion lisäksi käynnistäneet selvityksiä pienydinvoimapotentiaalista…
Lue lisää