Facebook Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:

https://www.facebook.com/sdpkuopio/

Facebook Kuopion Demarinuoret:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Kuopion%20demarinuoret

Facebook Torpan Kellari 2.0 (jäsenten suljettu ryhmä):

https://www.facebook.com/groups/133706810696011/

 

Instagram Kuopion Demarit:

https://www.instagram.com/kuopiondemarit/