Pohjois-Savon hyvinvointialue

Kuopion demareiden luottamustehtävät Pohjois-Savon hyvinvointialueella:

Aluevaltuusto:

Nina Hakokivi

Tiina Kaartinen

Hannu Kokki

Simo Kokko

Irja Sokka

Veijo Tirkkonen

Neeta Röppänen

Tuula Väätäinen

Varavaltuutetut:

Tanja Airaksinen

Teemu Backnäs

Jaakko Kosunen

Pekka Pollari

Saana Rantonen

Hallitus:

Hannu Kokki vara Pekka Pollari 

Veijo Tirkkonen 

Kokonaisturvallisuuslautakunta:

Tiina Kaartinen vara Saana Rantonen 

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta:

Irja Sokka 

(Erkki Hynninen) vara Mikko Lankinen 

Yleispalveluiden lautakunta:

(Vpj. Pia Hedman) vara Laura Huotarinen 

Simo Kokko

Perhe- ja vammaispalvelut:

Pj. Tuula Väätäinen

Yhteistoimintaelin:

Pj. Veijo Tirkkonen

(Sanna Kauppinen) vara Tanja Airaksinen 

Asiakaskokemusjaosto:

Vpj. Hannu Kokki

Nina Hakokivi

Omistajaohjaus- ja valvonta:

Jaakko Kosunen

Tulevaisuus- ja strategia:

Pekka Pollari vara Teemu Backnäs