KTY:n arvot ja tavoitteet

Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus – arvot, jotka kestävät aikaa!

Kuopion Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry. (KTY) on Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen (SDP) paikallinen puolueosasto. Se on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa.

Yhdistyksen tavoite on rakentaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden pohjalle hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin sekä suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten mukaisesti kuuluvat järjestötehtävät.