Seurakuntavaalit 2018

VAALITULOKSET:

http://www.kuopionseurakunnat.fi/vaalit/vaalitulokset

SEURAKUNTAVAALIT

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Seurakuntavaalit ovat 18.11.2018, ennakkoäänestys 6.-10.11.2018. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18-vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu.

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. https://www.seurakuntavaalit.fi/etusivu

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.

SOSIALIDEMOKRAATTEINA TOIMIMME SEN KIRKON PUOLESTA, JOSSA

  • ketään ei jätetä yksin
  • kaikista pidetään huolta
  • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia

Seurakuntavaaleissa SDP on omilla valitsijayhdistyksen listoilla kussakin seurakunnassa, joita Kuopiossa on 6. Valitsijayhdistyksemme nimi on KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA –SDP.

Tutustu SDP:n seurakuntavaaliohjelmaa tätä: