Teemu Backnäs: Energiakriisin ratkaisuun kannustimiakin.

Venäjän aloittama hyökkäyssota on romuttanut ajatuksen, että Venäjä saataisiin sidottua eurooppalaisiin arvoihin taloudellisten intressien kautta. Venäjältä tuotavaan energiaan perustuvan toimintatavan aika päättyy nouseviin energian hintoihin, joista kärsivät kotitaloudet ja teollisuus. On riski, että maanosamme suistuu vakavaan lamaan, jollei EU-tasolla saada sovittua yhteisestä suunnitelmasta irtautua venäläisestä energiasta ja rakentaa riippumaton energiainfrastruktuuri.

Samaan aikaan, kun eurooppalaiset painivat kasvavien energiakustannusten kanssa, ukrainalaiset maksavat kovinta hintaa puolustaessaan maataan hävityssodalta, joka tähtää Ukrainan valtion olemassaolon hävittämiseen.

Suomi on rakentanut energiapolitiikkaansa monipuolisesti erilaisten energiantuotantotapojen varaan, eikä ole Venäjästä niin riippuvainen, kuin monet muut eurooppalaiset maat. Energiansäästämisen ja kuluttajien tukemisen tavoitteet voivat olla ristiriidassa, kun valtion puuttuminen korkeisiin hintoihin vähentäisi kannustetta vähentää energian käyttöä.

Suomeen voisi sopia malli, jossa kuluttaja voi ostaa tietyn määrän sähköä tuettuun, kohtuulliseen hintaan, mutta ylimenevä energia maksaa markkinahinnan. Mallissa yhdistetään pieni- ja keskituloisten kotitalouksien tukeminen ja kannustin energiansäästöön.

Hallitus joutuu toimimaan päätöksissään ripeästi, sillä tilanne kaatuu päälle, eikä ole varaa odotella. Mahdollisia valuvikoja ehtii korjata myöhemmin. Windfall-verotuksella voidaan hallita energiayhtiöiden ylisuuria voittoja, jotteivät kuluttajien kasvaneet sähkölaskut ja valtion tuet päädy kasvattamaan energiayhtiöiden osingonmaksukykyä.

Tarve eurooppalaiselle energiaomavaraisuudelle ja riippumattomuudelle fossiilisesta energiasta ei koskaan ole ollut selvempi, kuin nyt.

Teemu Backnäs, Diplomi-insinööri

Savo-Karjalan kansanedustajaehdokas SDP

Backnäs kirjoitti 25.9.2022 aiheesta myös Savon Sanomissa.