Otamme kantaa

Hannu Kokki: Asumisen kalleuteen on reagoitava. Savon Sanomat, Lukijan Sanomat 1.3.2020

Asumisen kalleudesta on muodostunut haaste suomalaiseen yhteiskuntaan. Viime vuosina asuminen on kallistunut inflaatiota ja ansiotuloja nopeammin. Pienituloiselta asumiseen kuluu helposti puolet käytettävistä olevista tuloista. Asumisen kalleus on merkittävä rasitus myös kansantaloudelle. Kela maksaa vuosittain jo yli 2 miljardia asumistukea. Eihän…
Lue lisää

Tuula Väätäinen: Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva laki tullaan uudistamaan. 27.2.2020. SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva laki tullaan uudistamaan27.2.2020 17:30:16 | SDP EDUSKUNTA Sanna Marinin hallitus esittää muutoksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin. Tavoitteena on parantaa osatyökykyisten osallisuutta ja työllistymisen edellytyksiä. Pitkään työttöminä olleiden henkilöiden edellytyksiä edetä kohti avoimia työmarkkinoita kohennetaan. Lisäksi…
Lue lisää

Tuula Väätäinen:Yhtä köyttä itäradan puolesta. Savon Sanomat, Parlamentista 26.2.2020.

Yhtä köyttä itäradan puolesta  Tuula Väätäinen Parlamentista Itä-Suomen kehityksen kannalta tärkeä itäratahanke on jäänyt kahden muun merkittävän raidehankkeen varjoon. Nämä hankkeet ovat Turun tunnin juna ja Helsingistä Tampereelle kulkeva Suomi-rata. Suurista ratahankkeista päätettäessä ei saa unohtaa puolta Suomea. Suomi on…
Lue lisää

Hannu Kokki: Maksut jatkuvaan seurantaan. Savon Sanomat, Lukijan sanomat 25.2.2020.

Maksut jatkuvaan seurantaan Mauri Liimatainen kiinnitti huomiota tärkeään eriarvoisuutta ylläpitävään asiaan, terveyden- ja sairaanhoidon maksukattoihin (SS 23.2.). Monella eläkkeensaajalla sairastaminen ja sen mukanaan tuoma taloudellinen taakka rasittavat arkea merkittävästi. Korkeimmillaan vuodessa 1 560 euroon nousevat maksut ylläpitävät osaltaan eläkeläisköyhyyttä. Miehistä 40…
Lue lisää

Neeta Röppänen: Näkkileipägate ei ole Kuopion suurin ongelma. Savon Sanomat, Nimellä 24.2.2020.

Näkkileipägate ei ole Kuopion suurin ongelma  Neeta Röppänen Miljardi euroa on iso summa jopa silloin, kun puhutaan palveluiden järjestämisestä Kuopion 117 000 asukkaalle. Aikana, jolloin menojen kasvua on hidastettava, julkisesta puheesta voisi päätellä, ettei tuolla rahalla edes saada juuri mitään. PERUSTURVA- ja…
Lue lisää

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Vammaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa | SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Vammaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa21.2.2020 13:58:00 | SDP EDUSKUNTAVammaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ratifioitu Suomessa kesällä 2016. Sopimuksen tavoitteena on taata vammaisille ihmisille ihmisoikeudet ja perusvapaudet täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti. Vammaisten oikeuksissa…
Lue lisää

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Asiakasmaksujen uudistus yhdenvertaistaa suomalaisten terveydenhuollon palveluita 13.2.2020 10:13:40 | SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Asiakasmaksujen uudistus yhdenvertaistaa suomalaisten terveydenhuollon palveluita13.2.2020 10:13:40 | SDP EDUSKUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tarkoittaa hoitajavastaanottojen muuttumista maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Lakimuutos lisää suomalaisten terveydenhuollon tasa-arvoa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin laajentamalla maksuttomuutta ja kohtuullistamalla asiakasmaksuja. Lisäksi poliklinikkojen suorittamista…
Lue lisää

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Perhevapaauudistus panostaa perheiden hyvinvointiin vanhemmuuden jakamisen helpottamiseen 5.2.2020 14:29:00 | SDP EDUSKUNTA

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistuksen myötä perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä aiempaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Perheiden päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä noin 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen. Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd) on tyytyväinen perhevapaauudistuksen etenemiseen. (Kuva: Jukka-Pekka Flander) Uudistus tuo…
Lue lisää

Jaakko Kosunen KTY: Avoin kirje sairaanhoitopiirin johdolle. Kuopion perusterveydenhuollon kustannustehokkuuden ja perus- ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistyön parantamiseksi. Julkaistu Savon Sanomissa 9.2.2020

Avoin kirje sairaanhoitopiirin johdolle Kuopion perusterveydenhuollon kustannustehokkuuden ja perus- ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistyön parantamiseksi Suomen terveydenhoito oli v. 1972 kansanterveyslain jälkeen yksi toimivimmista järjestelmistä kansainvälisesti arvioituna. Samana vuonna aloitettiin Kuopion korkeakoulussa lääkärikoulutus turvaamaan yleislääkäreiden ja yleislääketieteen erikoislääkäreiden riittävyys. Kansanterveystyön merkitystä…
Lue lisää

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitus panostaa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseen

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa Sosiaali- ja terveysministeriön jakaa yhteensä 190 miljoonaa euroa valtionavustuksia sote-palveluiden kehittämiseen. Avustusta myönnetään terveydenhuollon järjestämistehtävien ja palveluiden sisällölliseen kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen ja saatavuuden parantamiseen. Vuonna 2020 alueille jaetaan 70 miljoonaa euroa valtionavustusta. Tänä vuonna…
Lue lisää