Teemu Backnäs, (SDP), Saara Karkulahti (Keskusta), Anton Laakso (Vihreät): Pienydinvoimalalle paikkavaraus myös Kuopioon. 

Ryhmä tamperelaisia eri puolueiden valtuutettuja jätti maanantaina 29.8. valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että kaupungin tulee selvittää paikka mahdolliselle pienydinvoimalalle. Aloitteessa asiaa perusteltiin muun muassa sillä, että varaus lähettäisi signaalin alan yrityksille, että Tampereella suhtaudutaan myötämielisesti pienydinvoimaan. Ydinenergialain uudistamista pitäisi kuitenkin jouduttaa, jotta yksi este pienydinvoimaloille saadaan poistettua. Jo nyt hyvissä ajoin on tärkeää tuoda tarpeita esille tulevaisuuden energiaratkaisuja varten, koska energiateollisuuden investointisykli on pitkä.

Pienydinvoimala on perinteistä ydinvoimalaa selvästi turvallisempi laitos, ja vaatii ympärilleen huomattavasti pienemmän varoalueen. Onkin arvioitu, että pienydinvoimaloiden sijoittaminen kaupunkialueelle olisi varsin mahdollista.

Tampereella kyllä osataan! Myös meillä Kuopiossa on yli puoluerajojen halukkuutta oman pienpannun suhteen. Pienydinvoima painaa kaupungin päästöt aidosti alas eikä ole yhtä herkkä hinnan vaihteluille, kuin perinteiset polttolaitokset. Myös Kuopion tulisi aloittaa selvitys mahdollisesta sijoituspaikasta ja näin viestiä valtiovallalle säädösten uudistamisesta ja päästöttömän vaihtoehdon tarpeesta.

Jätetään puu metsään hiilinieluiksi ja turvaamaan biodiversiteettiä, tai jalostettavaksi korkeamman jalostusateen tuotteiksi!

Yhdessä kohti kestävämpää huomista!

Teemu Backnäs (SDP) Saara Karkulahti (Keskusta) Anton Laakso (Vihreät)

Backnäs, Karkulahti ja Laakso kirjoittivat aiheesta myös Savon Sanomissa.