Teemu Backnäs: Kuopio-Joensuu-välin raideyhteys Itä-Suomen kasvua vahvistamaan.

Itäratahanke on ehdottoman tärkeä kärkihanke Savo-Karjalan alueen kannalta. Lisäksi Kuopion ja Joensuun välisen ratayhteyden sähköistäminen, joka mahdollistaisi junamatkustajaliikenteen näiden kahden yliopistokaupungin välillä ja palvelisi alueen yrityksiä, korkeakouluja ja asukkaita, olisi tärkeä paikallinen hanke.

Ratayhteyden avaaminen matkustajaliikenteelle kasvattaisi alueen elinvoimaa, luomalla pohjaa uusille investoinneille ja vahvistamalla alueellista taloutta. Itä-Suomesta eduskuntaan valittavien kansanedustajien tulisi ottaa alueellinen edunvalvonta vakavasti ja tukea paikallisia infrahankkeita. Parhaita julkisia investointeja ovat sellaiset, jotka saavat aikaan yksityisiä investointeja.

Ratayhteys kasvattaisi työssäkäyntialuetta paitsi kahden maakuntakeskuskaupungin, myös ratayhteyden varren taajamissa, kuten Juankoskella ja Outokummussa. Työvoiman liikkuvuus palvelisi alueen yrityksiä ja työntekijöitä. Esimerkiksi osa-aikatöitä tai keikkatyötä olisi helpompaa ottaa vastaan oman kaupungin ulkopuolelta ja yrityksien käytössä oleva työvoimapooli kasvaisi. Moni yritys voisi investoida varmasti nykyistä enemmän tuotantoonsa, mikäli osaavaa työvoimaa olisi saatavilla riittävästi.

Matkustajaliikenteen avaaminen helpottaisi myös liikkumista Itä-Suomen yliopiston kahden kampuksen välillä. Jo tällä hetkellä kursseja käydään ristiin kampuksilla. Vaikka osan opinnoista voi suorittaa etänä, on kampuksien välillä tosiasiallisesti päivittäistä liikennettä opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta. Junamatkustamisen alentaisi päästöjä vähentämällä henkilöautoilla tapahtuvaa pendelöintiä kahden kaupungin välillä. Etenkin nykyisillä polttoaineen hinnoilla moni työmatkalainen olisi kiinnostunut junamatkustamisesta, kun yhteydet järjestetään ajallisesti fiksusti ja kohtuulliseen hintaan.

On myös tärkeää huomioida, että nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa Savo-Karjalan alueen pitäminen elinvoimaisena ja asuttuna tarjoaa turvallisuuspoliittisia hyötyjä maanpuolustuksen näkökulmasta. Kaikista edellä mainituista syistä Kuopion ja Joensuun välillä kulkevan radan sähköistäminen ja avaaminen matkustajaliikenteelle olisi syytä selvittää.

Teemu Backnäs, kansanedustajaehdokas SDP, diplomi-insinööri

Backnäs kirjoitti aiheesta myös Karjalaisessa.

Kommentit

  1. Ehdottomasti samaa mieltä ! Junayhteys jns – Kuopio , varmasti matkustajia riittää ! Kiitos

    1. Kiitos mielipiteestä!
      Terveisin Esko Koistinen

Kommentointi on suljettu.