Teemu Backnäs, Anton Laakso ja Eero Eloranta: On aika katsoa tosiasioita silmiin ja todeta, etteivät polttoon perustuvat ratkaisut riitä. Savon Sanomat, Lukijan sanomat. 6.6.2021.

Kuopion kaupungin ilmastostrategian mukaisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Me allekirjoittaneet olemme kuitenkin sitä mieltä, että pelkästään laskennallinen hiilineutraalius ei riitä. Strategian tavoitteena pitäisi pyrkiä päästöttömiin ratkaisuihin.

Kaukolämmön osalta tavoitteena pitäisi olla jo polton jälkeinen aika. Kuopion pitää toisin sanoen korvata kaukolämpö muilla kuin polttoon perustuvilla tekniikoilla. Erilaisia polttoon perustumattomia tekniikoita on tarjolla, mutta epäilemme, että tavoite ei ole saavutettavissa ilman panostusta pienydinvoimaan, jonka kannattavuus tulee kasvamaan päästökaupan myötä.

Merkittävä osa kaukolämmöstä tuotetaan nykyisin turpeella. Sen polton puolittamisesta on sovittu hallitusohjelmassa, mutta riskinä ovat investoinnit kattiloiden muuntamiseksi puun polttoon, joka johtaisi polkuriippuvuuteen ja pakottaisi mittavaan jatkokäyttöön.

Puun polton kestävyys on kyseenalaista muun muassa kasvavien kuljetusmäärien ja tuontihakkeen takia. Erityisesti lämmöntuotantoon perustuvat pienydinvoimaratkaisut olisivat varteenotettava vaihtoehto vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa.

Suomessa on kaksi pienydinvoimaan liittyvää kansallista hanketta, Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja Valtiollisen tutkimuslaitoksen (VTT) projektit. Työ- ja elinkeinoministeriö ovat uudistamassa ydinenergialakia myös pieniä modulaarisia ydinvoimalaitoksia silmällä pitäen. Pienydinvoima voi kehittyessään mahdollistaa uuden vientituotteen, puhdistaa kaukolämmön tuotannon sekä tarjota lämmön tuotantotavan, joka ei uhkaa biodiversiteettiä eikä ole säästä riippuvainen.

Esitämme, että Kuopion kaupunki käyttää omistajaohjauksen mahdollistamia keinoja käynnistääkseen teknis-taloudellisen esiselvityksen kustannustehokkaimmasta tavasta vähentää kasvihuonepäästöjä kaukolämmön tuotannossa ei-polttoon perustuvilla tekniikoilla.

Aloitteen päätavoitteena ovat todelliset päästövähennykset sekä varautuminen todennäköisiin muutoksiin puun polton hiilineutraalisuuden määrittelyssä tulevaisuudessa.

On aika katsoa tosiasioita silmiin ja todeta, etteivät polttoon perustuvat ratkaisut riitä energiateknologisten haasteiden ratkaisemiseksi pitkällä aikavälillä.

Backnäs on diplomi-insinööri ja kuntavaaliehdokas, (sd.) Anton Laakso filosofian tohtori ja kuntavaaliehdokas (vihr.) ja Eero Eloranta luonnontieteiden kandidaatti ja kuntavaaliehdokas (kok.) Kuopiosta.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *