Tuula Väätäinen: Parhaiten tuemme ravintoloita käyttämällä niiden palveluita. SDP EDUSKUNTA, 29.5.2020.

SDP:n Tuula Väätäinen: Parhaiten tuemme ravintoloita käyttämällä niiden palveluita29.5.2020 10:26:55 | SDP EDUSKUNTA
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Suomen hallitus on keventämässä koronarajoituksia asteittain siten, että ravintoloiden avaaminen asiakkaille 1.6.2020 alkaen sallitaan. Asetetut rajoitustoimet ovat olleet välttämättömiä koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Rajoitustoimilla on onnistuttu hillitsemään tehokkaasti epidemian etenemistä. Nyt Suomessa on mahdollista siirtyä vaiheeseen, jossa laajamittaisista rajoitustoimista luovutaan hallitusti. Ravintolatoiminnassa tulee edelleen noudattaa toimia, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä.
– Koronaviruksen leviämisen estämistoimien vaikutukset ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti ravitsemisliikkeisiin. Ravintolat ovat olleet poikkeuslain nojalla suljettuna asiakkailta liki kaksi kuukautta. Nyt rajoituksia ollaan asteittain purkamassa. Hallitus auttaa ravintoloita tukemalla uudelleentyöllistämistä ja hyvittämällä liiketoiminnan rajoittamisesta aiheutuneita menetyksiä, kertoo Väätäinen.
– Sulkemisen vaikutukset ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden arkeen ja toimeentuloon ovat olleet merkittäviä. Koronarajoitukset ovat tarkoittaneet täysin poikkeuksellista puuttumista yritysten ja yrittäjien elinkeinovapauteen. Yrittäjät ja yritykset ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen. Meidän suomalaisten tulee nyt lähteä aktiivisesti tukemaan ravintoloita, tietenkin edelleen huolehtien käsihygieniasta ja välttämällä turhia lähikontakteja. Käytetään ravintolapalveluita, näin parhaiten pystymme auttamaan ahdingossa olevia yrittäjiä ja yrityksiä, sanoo Väätäinen.
Yhteyshenkilöt   Tuula Väätäinen 
Kansanedustaja 
050 511 3018
Lisätietoa julkaisijasta SDP EDUSKUNTA  SDP EDUSKUNTA 
00102 Eduskunta