Tiina Kaartinen: Osallisuus ja osallistaminen hyvinvointialueen päätöksenteossa. 6.1.2022.

Miten demokratia tulee toteutumaan uusilla hyvinvointialueilla ja miten pidetään mielessä asiakkaan näkökulma?

Hyvinvointialueen asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja toimintaan. Asukkaiden pitää tuntea olevansa osallisia ja saavansa osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Osallistaminen ei saa jäädä vain juhlapuheiksi, vaan alueilla tulee kehittää uusia osallistumisen mahdollisuuksia.

Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien mukaan ottaminen asioiden valmisteluun jo alkuvaiheessa sitouttaa ja helpottaa päätöksen läpiviemistä. Monelta mielipahalta ja valitukselta vältyttäisiin, jos asukkaita, palvelunkäyttäjiä ja esim järjestöjä kuultaisiin paremmin. Nyt tarvitaan uusia, erilaisia tapoja kansalaisten kuulemiseen.  Tulevilla hyvinvointialueilla on heti alkuvaiheessa mietittävä mahdollisuudet ja vaihtoehdot kansalaisten osallisuuden vahvistamiseen. 

Hyvinvointialueelle tulee luoda malli, joka antaa mahdollisimman monelle vaaleissa mukana olevalle tilaisuuden osallistua päätöksentekoon. Pohjois-Savossa hyvinvointialueella on luotava poliittiseen johtamiseen lautakuntamallia. 

Tällöin kaikilla vaaleissa ehdolla olevilla henkilöillä on mahdollisuus päästä osalliseksi hyvinvointialueen päätöksentekoon lautakuntatyössä.  

Pitääksemme koko Itä-Suomen elävänä päättäjien on muistettava puolustaa koko maakunnan palveluita eikä vaan itsekkäästi omaa aluettaan.

Tiina Kaartinen, Kuopion kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon aluevaaliehdokas (SDP), Savo-Karjalan sos.dem. piirin puheenjohtaja.

Kaartinen kirjoitti aiheesta myös Viikko Savossa 5.1.2022: https://nakoislehti.media.fi/viikkosavo/a5fd72ed-9d66-4691-ad8f-4bbb814455dc/12?cd_browse-mode=browser

Kommentit

  1. Terve Tiina Meillä on hyvintärkeät Vaalit Sinä tarvitset Meidän apuua Äänien kerämisessä olemme Sinun apuna Voisit soitella minulle 050 4434370 Emme ole nyt ulkomailla vaan Kuopiossa

    1. Hei! Viesti välitetty Tiinalle.

Kommentointi on suljettu.