Tiina Kaartinen: Aluevaalit muuttavat myös piirihallituksen roolia poliittisen toiminnan ohjaajana. 6.1.2022.

Mistä näitä vaaleja aina riittää? Tällainen tunne oli heti kuntavaalien jälkeen kesäkuussa 2021. Siitäpä piirihallitus lähti pienen, hyvin pienen, tauon jälkeen kohti hyvinvointialuevaaleja ja ehdokkaiden hankintaa. Muutamissa puolueosastoissa oli onneksi pöytälaatikossa jo aiempiin sote-vaaleihin lupautuneiden ehdokkaiden nimilistoja, ne kaivettiin esille ja aloitettiin myös uusien ehdokkaiden etsintä. Syksyn aikana tehty ehdokashankinta ei ollut ihan läpihuutojuttu! Saimme kuitenkin kymmeniä hyviä ehdokkaita, Pohjois-Karjalaan täysilista ja Pohjois-Savoon melkein täysi. Kiitos ehdokashankinnasta alueen kaikille toimijoille! 

Piirihallitus päätti, että molempiin maakuntiin laaditaan oma vaaliohjelma, haluttiin korostaa alueiden omaleimaisuutta. Aktiiviset ja työstään innostuneet vaaliohjelmatyöryhmät saivat aikaan selkeät sosialidemokraattisia arvoja eteenpäin vievät ohjelmat. Näitä ohjelmia ehdokkaat voivat hyödyntää omassa vaalityössään.  Luonnollisesti vaaliohjelman tavoitteet ohjaavat tulevia aluevaltuutettuja valtuustotyössään.  

Hyvinvointialuevaltuustojen aloittaessa toimintansa piirihallituksen rooli alueiden poliittisen toiminnan ohjaajana muuttuu. Tähän saakka kuntien poliittisen toiminnan ohjaus on pääsääntöisesti ollut puolueosastoilla ja kunnallisjärjestöillä tai -jaostoilla. Tulevat aluevaltuutetut eivät ole oman kuntansa edunvalvojia, vaan heidän tulee ottaa huomioon koko laaja maakunta. Vuoden vaihteessa aloittava piirihallitus on uuden tilanteen edessä. Piirihallituksen pitää päättää, miten poliittinen ohjaus ja seuranta järjestetään molemmissa maakunnissa. Yhteydenpito aluevaltuutettujen ja piirin toimijoiden välillä tulee olla suunnitelmallista ja aktiivista.

Pohjois-Savon vaaliohjelman sanoin: Hyvinvointialuevaalit ovat lähihistoriamme tärkeimmät vaalit. Vaaleissa valitaan edustajat päättämään meidän kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Meille sosialidemokraateille hyvinvointi syntyy toimivasta arjesta ja luotettavista palveluista.

Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2022.

Tiina Kaartinen, Savo-Karjalan sos.dem piirin puheenjohtaja, Pohjois-Savon aluevaaliehdokas (SDP)

Kaartinen kirjoitti aiheesta myös Viikko Savo-Karjalassa 5.1.2022.