Tanja Airaksinen: Työnmurroksessa on huomioitava työntekijöiden uupumisen juurisyyt.

Tämä yksi yhteiskuntamme taloutta raskauttava tekijä on vielä tunnistamaton. Lukivaikeus ja oppimisenvaikeus ei ole yksin peruskoulussa ja nuorilla ilmenevä ongelma. Vaikeudet ovat myös perinnöllisiä ja synnynnäisiä ja koko elämän kumppani. Työnmurros ja digitaalisuus vaatii paljon näiltä ihmisiltä.

Työnmurroksessa on huomioitava työntekijöiden uupumuksen juurisyyt.

Työterveyshuollon tehtävä on usein hoitaa seurausta, ei syytä. Kun syy on lukivaikeus tai neurokirjon piirteet, tunnistaako työterveys sitä?

Työikäisiä kuormittaa usein tunnistamaton lukivaikeus tai oppimisen vaikeudet. Useilla aloilla on siirretty digitaalisiin työskentelyalustoihin, jotka vaikeuttavat hahmottamisen vaikeudesta kärsiviä ihmisiä, koska tietokoneohjeiset työtehtävät ja digitaaliset alustat tuntuvat jopa mahdottomilta.

Lukivaikeudesta kärsivä ihminen pinnistelee ja peittelee usein vaikeuksiaan, joka voi johtaa uupumiseen. Siinä missä toinen työntekijä kirjoittaa sähköpostin nopeasti 10 minuuttiin niin lukivaikeuden kanssa kamppailevan sähköpostin lukemiseen ja vastaamiseen voi kulua puolikin tuntia. Työtehtävät kasaantuvat, eikä työaika enää riitä tehtävien hoitamiseen. Tämän seurauksena kasaantuu samaan aikaan hiljalleen myös jaksamisen ongelmat.

Oppimisvaikeudet eivät siis ole vain koululaisten ja opiskelijoiden haitta. Erilaisia oppimisvaikeuksia on noin viidesosalla väestöstä ja tähän lukeutuu myös työikäiset ihmiset. Työterveyshuollossa ei tunnisteta lukivaikeutta tai oppimisvaikeuksia vielä työuupumuksen, masennuksen tai väsymyksen ongelmien syyksi.

Vaikeuksien kirjo on kuitenkin hyvin laaja ja moninainen ja yhtä selkeää selittävää syytä on vaikea heti löytää. Ne kuitenkin aiheuttavat paljon haittaa.

Aikuisten luki- ja oppimisvaikeuksiin on kuitenkin olemassa hyvin paljon tuen keinoja. Aikuisten oppimisvaikeuksia voisi kartoittaa esimerkiksi työhyvinvointikyselyjen yhteydessä. Kyselylomakkeen avulla havaitut lukivaikeuden tai oppimisen vaikeuden piirteet, auttavat avaamaan keskustelua työterveyshuollossa mahdollisista synnynnäisistä perintötekijöistä. Aikuisille on jo olemassa pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan löytää työskentelytapoja vähentämään työssä ilmenevää kuormitusta.

Kokonaisuudessa ei kuitenkaan saa unohtaa työnantajaa. Työnantaja tarvitsee tietoa ja keinoja järjestääkseen työolosuhteet ja työtehtävät niin että uupumisen ennaltaehkäisy toteutuu.

Työntekijän hyvinvointia ja työssä suoriutumista voi edistää jo se, että työilmapiiri on ymmärtävä työntekijän lukivaikeutta kohtaan.

Oikeanlainen tieto oppimisvaikeuksista ja tuki on tärkeää työntekijälle ja työnantajalle. Oppimisvaikeudesta ja lukivaikeudesta puheeksi ottaminen tulisi saada osaksi työterveyshuollon toimintakäytäntöjä ja rakenteita

Tanja Airaksinen (SDP), erityisopettaja, oppimisvalmentaja, työllisyyyspalvelut.

Airaksinen on eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Airaksinen kirjoitti aiheesta myös Savon Sanomissa.