Tanja Airaksinen: Sivistyneessä kunnassa ei ryhmittäydytä ääriliikkeisiin. Viikko Savo, Mielipide 13.1.2021.

Tässä Yhdysvaltojen tragediassa korostuu sivistyksen ja koulutuksen merkitys. Tämä mellakka osoitti vääjäämättä todella sivistymättömän ihmisryhmän käytöstä.

Koulutuksen ja sivistyksen osaamisen myötä voidaan vahvistaa ihmisen minäkuvaa itsestään yhteiskunnan jäsenenä. Siten myös itsetunto kasvaa ja käsitys itsestään ihmisenä, joka uskaltaa tehdä itsenäisesti oikeita valintoja. Terveen itsetunnon omaava ihminen tunnistaa oikean ja väärän.

Terveen itsetunnon omaava ihminen osaa tehdä myös oikeita valintoja, niin itseään, kuin muita kohtaan. Tällainen ihminen ei lähde ryhmään, jossa väkivalta sanelee keinot ja on väline mielipiteen ilmaisuun.

Toivon, että tämä tragedia osoitti monelle maalle Euroopassa Suomen lisäksi kyvyn nähdä, kuinka tärkeässä osassa koulutus on ihmisten hyvinvoinnin ja ihmisten arjen turvallisuuden kannalta. Kuinka tärkeää päättäjien on panostaa tulevaisuudessa koulutukseen ja sivistykseen. Se luo alueen sisäistä turvallisuutta.

Sivistynyt kunta kaupunki ja maa on myös turvallinen ja takaa demokratian oikeudet rauhassa ratkaista yhteiskunnan tulevaisuuden kysymykset.

Sivistyneessä kunnassa ei ryhmittäydytä ääriliikkeisiin mellakoimaan demokratiaa vastaan.