Tanja Airaksinen: Enää ei tarvitse opiskella! Tämä ysiluokkalaisen ajatus on historiaa uuden lain astuessa voimaan. Savon Sanomat, Lukijan sanomat, 17.12.2020.

Usein kuulee yhdeksäsluokkalaisten puhuvan, kuinka kohta ei tarvitse enää opiskella ja peruskoulu on pakkopullaa. Väsymyksen merkkejä alkaa tulla juuri ennen toiselle asteelle siirtymistä.

Usein opintonsa keskeyttäneen nuoren taustalla on murrosiän loppuvaiheessa alkaneet sosiaaliset, mielenterveys-, tai päihdeongelmat. Elämäntilanteensa vuoksi nuoret eivät ole kypsiä päättämään jatko-opinnoistaan tai kykene näkemään realistisesti vahvuuksiaan.

Uusi oppivelvollisuuslaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Uudistuksella nostetaan koulutustasoa ja varmistetaan jokaiselle nuorelle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Olkaamme kaikki ylpeitä tästä. On jopa kansallinen ylpeydenaihe, kun kaikilla nuorilla on sosioekonomisesta taustastaan riippumatta mahdollisuus jatko-opintoihin.

(Kirjoittaja on erityisopettaja ja Kuopion kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (sd.).)