Tanja Airaksinen: Lapsia ja nuoria uhkaa väkivalta ja rikollisuus. Viikko Savo, Mielipide, 14.7.2021.

Lapsia ja nuoria uhkaa vihapuheiden, rasismin ja valheidenmaailma tänä päivänä sosiaalisessa mediassa. Sovelluksissa face, twitter ja snapchat vääristellään tietoa ja faktoja.

Somekanavissa on helppoa ottaa kantaa ja helppo tuoda mielipiteet nopeasti julki vailla mitään tietopohjaa tai osaamista asiaan.

Maalittaminen on myös lisääntynyt somessa. Se tarkoittaa, että syyttömiä syyllistetään ja haetaan tukea omalle syytökselle. Vihapuheet ovat ottaneet vallan lasten ja nuorten joukossa, johon somesovellukset antavat helpon alustan jakaa niitä. Positiivista keskustelua ei enää tahdo löytää.

Someviidakossa lasten on vaikeampi ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa, kun kollektiivisia valheita ja vihantunteita jaetaan isolle joukolle ja tunteista tulee lapselle väärennetysti omakohtaisia. Erilaiset vähemmistöt saavat äänensä kuulumaan paremmin, kuin hiljainen enemmistö. Huolestuttavaa on, että sitä huutavaa vähemmistöä kuunnellaan jatkuvasti enemmän. Vaarana on, että vastaus liittyä ryhmiin, voi löytyä ääriliikkeistä tai salaliittoteorioista, tai rikollisuudesta jo hyvin varhaisella iällä. 

Somen ohjaus ei enää voi yksin jäädä vanhempien ja perheen velvollisuudeksi. Peruskoulun roolia pitää vahvistaa someohjaajana ja somekouluttajana, koska peruskoulun rooli on määritelty hyvin selkeästi: perusopetuksen pitää tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä, sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Tänä päivänä ne tarpeelliset taidot ovat sosiaalisen median lukutaito ja virtuaalinen käyttäytyminen. 

Tarvitaan siis someopetusta, jossa askel askeleelta opetellaan osallistumaan asiallisesti julkiseen keskusteluun. Opetellaan ottamaan kantaa uutisiin ja valtiovallan toimintaan ja muiden mielipiteisiin ilman propagandaa ja populismia. Pahenevaa yhteiskunnallista ilmapiiriä lasten ja nuorten keskuudessa, voi saada puhtaammaksi ajan aalloilla olevien some oppien kautta.

Tanja Airaksinen

Kaupunginvaltuutettu(sd), erityisopettaja, oppimisvalmentaja