Kari Parviainen: Tilanne sellaiseksi, ettei hoitajalla ole jo tullessaan kiire pois vanhuksen luota. Savon Sanomat, Lukijan sanomat. 22.5.2021.

Vanhuspalveluissa riittävät resurssit kotihoidossa ja palveluasumisessa on saatava kuntoon.

Liian pienet henkilöstöresurssit ovat kotihoidossa varmasti suurin haaste ja kiireen aiheuttaja. Uskon, että melko pienelläkin lisäyksellä henkilökuntaan saadaan aikaan hyviä tuloksia.

Samoin saadaan vanhuksille mukavia hetkiä arkeen, kun hoitajalla ei ole jo ovelle tullessa ajatus, että pitäisi jo joutua seuraavaan paikkaan. Hoitajilla on päivästä toiseen haaste saada suunnitellut käynnit tehtyä tavoitteiden mukaisesti, koska asiakkaita työntekijää kohden on niin paljon.

Henkilöstöresurssien lisäyksellä myös hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen ja työilmapiiri paranisivat. Suomessa hoitohenkilökunta on hyvin ammattitaitoista. Jos työntekijät joutuvat työskentelemään jatkuvan kiireen alla, se lisää väistämätt riskiä, että hoitotyössä tapahtuu inhimillisiä virheitä ja sen myötä asiakkaalle mahdollisesti jopa vakavia seurauksia.

Usein hoitoalalla työskentelevien sanotaan tekevän työtään kutsumuksesta. Annetaan heille myös mahdollisuus nauttia työnsä tekemisestä. Ammattilainen, joka saa tehdä työnsä ilman jatkuvaa stressiä aikataulusta, tekee sen myös laadukkaammin.

Ja se antaa parhaan kiitoksen työntekijälle, kun sekä asiakas että työntekijä ovat tyytyväisiä kohtaamisen jälkeen.

Kirjoittaja on entinen hoitaja ja nykyinen kylmäasentaja, joka on kuntavaali­ehdokkaana (sd.) Kuopiossa.