Jaakko Kosunen: Ryhmäpuhe Kuopion kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 30.11.2020.

Talousarvio 

ryhmäpuhe 30.11.20

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat.

Tänä vuonna talousarviota on valmisteltu poikkeuksellisen vaativassa ja epävarmassa tilanteessa. Rakenteellisen alijäämän paikkaamiseen perustimme Kuopio 20 -25-ryhmän. Tarkoitus oli katsoa ja tutkia seuraavan vaalikauden aikana tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Yksi merkittävimmistä linjauksista oli etsiä raja lakisääteisten palvelujen kohdalle. Virkahenkilöstö teki työtä käskettyä. 

Toinen lähtökohta oli tutkia, kuinka organisaation sisällä voitaisiin asiat tehdä toisella tavalla. Ei välttämättä paremmin, mutta ehkä taloudellisemmin ja jopa tehokkaammin. Tällaisiakin esityksiä tuli.

Korjaustoimenpiteiden lista on pitkä ja pitää sisällään kipeitäkin ratkaisuja. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen on aika poliittisen työn ja päätöksenteon.

Mitä me teemme?

Luemme talousarvioesityksen, poimimme sieltä sopivia, meille tärkeitä kohtia joihin voisi puuttua. Kaikki ovat meille Kuopiossa asuville kovinkin tärkeitä. Osa niistä merkittävistä pointeista tulee ilman lautakunnan käsittelyä. Osaan esitetyistä organisaation sisällä tapahtuviin muutosesityksiin suhtaudumme niin, ettei mitään saa muuttaa. Kaiken on toimittava niin kuin ennenkin. 

Missä on se innovatiivinen, rohkea ja vastuullinen politiikan teko?

Nyt esillä olevat asiat saattavat tuntua pieniltä, mutta suunnan näyttö on merkittävää.

On entistä selvempää, että verotulomenetykset tulevat olemaan merkittäviä ja kaupungin tuottopohja mm. myyntivoitoissa heikkenee. Hoitojonojen kasvu ja lisääntyvä pitkäaikaistyöttömyys tuovat lisämenoja useille vuosille. Velkaantuva valtiokaan tuskin voi runsaskätisesti auttaa. Edessä on maksun vuodet. 

Tarkastusltk on ollut huolissaan kaupungin talouskehityksestä, joten varmasti sitäkin viestiä pitäisi kuunnella ja kunnioittaa. On selvää, ettei valtio tyhjästä taio koronasopeutukseen käytettyjä rahoja, vaan kunnat pääsevät tulevina vuosina osallistumaan myös valtion talouden tasapainottamiseen. 

Nyt on se kuuluisa peiliin katsomisen paikka. Se on syytä aloittaa aina ihan siitä omasta porukasta. Olemmeko me se vastuullisen politiikanteon ryhmä? Olemme ja emme kaikissa asioissa sitten olekaan. Olemme puolustamassa 1-3 luokkien lisätuntimäärän säilyttämistä, vaikkakin päätös on eräällä tavalla vaillinainen. Päätöksellä kun on kumulatiivinen vaikutus eli täysimääräisenä lähes 300 000€/vuosi.

Maksuton ehkäisy puhututtaa. Se on tärkeä palvelu ja edistää nuorten seksuaaliterveyttä. Se mihin ikäraja sitten asetetaan, on poliittinen päätös. Olemme tässä kaupunginhallituksen esityksen takana. On syytä muistaa, että maksuton ehkäisy ei yksin riitä. On varmistettava, että valistus, kasvatus ja tieto seksuaaliterveydestä tavoittaa nuoret oikea-aikaisesti.

Asukastoiminta, lähidemokratia, kuopiolaisten osallisuus kaupungin asukkaina on turvattava. Tästä on Hyvinvoinnin palvelualueella valmisteilla toiminnan uudelleen järjestelyjä. Lautakunta vielä käsittelee esitystä, mutta olemme linjanneet tällä hetkellä kantamme kaupunginhallituksen esityksen mukaiseksi.

”Alueiden asukastoimintaa kehitetään asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävinä lähipalveluina yhteistyössä kansalaistoimintaa lähellä olevien tahojen kanssa. Asukastoimintaan varataan alueille toimintaa tukevat tilat ja tarvittavat ohjausresurssit.”

Toki tänään kuullaan vielä erilaisia esityksiä tähän liittyen, joten tulevat ryhmien väliset neuvottelut ovat vielä tarpeen.

Sote-rakennusten kunto huolestuttaa ryhmäämme. Tänään ryhmästämme nostetaan tämä asia vielä keskusteluun.

Meidän on myös tiedostettava vanhusten hoidon osalta asumisen jatkohoitopaikan odottajat, jossa tilanne on syksyn mittaan heikentynyt. Käytännössä siis ikäihmiset, joiden ei ole arvioitu enää pärjäävän kotona. He joutuvat nyt pärjäämään siellä missä nyt ovat, pidempään kuin laissa säädetyt 90 vuorokautta. Meidän on myös kriisitilanteessa huolehdittava kaikkein heikoimmassa asemassa olevista.

Tänä korona- ja Teams-aikana alkaa tulla jo itse kullekin vähän turnaus väsymystä. Ehkä pientä nokittelua on ollut havaittavissa. Näiltä osin alkaisi jo kaivata niitä nenästä – nokkaan keskusteluja. Tulevaisuuteen katsovana toivon budjettisovun löytyvän. Sillä on varmasti suurempi merkitys kuin sillä, jos jotain jää ns. hampaan koloon.

Toivon, että valtuuston enemmistö kantaa vastuuta ja yhteinen tulevaisuuden kuva kirkastuu.

Kiitos kaikille ja hyvää adventin aikaa.

-Jaska-