Hannu Kokki: Köyhyys ei saa eristää lasta. Savon Sanomat, Lukijan sanomat, 14.10.2021.

Lapsiperheköyhyys on kolminkertaistunut 1990-luvun laman jäljiltä, Kuopio teki nyt merkittävän päätöksen.

Kuopion kaupunginvaltuusto teki lokakuun kokouksessa merkittävän päätöksen, kun kaupunki päätti hakeutua mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Valtuusto päätti huomioida tämän vuoden 2022 talousarviovalmistelussa. Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana 37 kuntaa, Pohjois-Savosta tällä hetkellä Leppävirta.

TÄMÄ ON hyvä päätös, sillä merkittävä osa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä päätöksistä tehdään kunnissa. Tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin.

Lapsiystävällinen kunta -malliin liittyminen ei saa jäädä vain kirjaimeksi, vaan sen on muututtava käytännön toimiksi. Erityisen tärkeää on tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, ja heille on tarjottava tarvittava tuki.

LAPSIPERHEKÖYHYYS on sitkeä hyvinvointivaltion vitsaus. Lapsiperheköyhyys on kolminkertaistunut 1990-luvun laman jäljiltä. Vähävaraisissa kodeissa asuvien lasten määrä on kasvanut, vaikka hyvinvointi Suomessa on muuten lisääntynyt. Lapsiperheköyhyys koskee jo 120 000 lasta.

TÄSTÄ AIHEUTUU merkittävää sosiaalista haittaa. Neljä kymmenestä matalatuloisten perheiden lapsista kertoo joutuneensa joskus tai usein kiusatuksi tai syrjityksi perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi. Alakoululaisista kiusatuksi joutuu tätäkin suurempi osuus, seitsemän kymmenestä vähävaraisten perheiden lapsista. Huolestuttavaa on myös tieto, että joka kuudes nuori on joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi.

HAAVOITTUVASSA ASEMASSA on paljon yhden huoltajan perheiden ja eroperheiden lapsia. Vanhempien työssäkäyntikään ei aina ole tae vakaasta taloudellisesta turvasta. Lapsiperheköyhyyttä on myös niissä perheissä, joissa vanhemmat työskentelevät matalapalkka-aloilla.

Lapsiperheköyhyys on sitkeä hyvinvointivaltion vitsaus.

Haasteita voi olla myös keskituloisilla. Jos maksettavana on esimerkiksi asuntolainaa, ylimääräistä rahaa ei välttämättä jää normaalien arjen kulujen jälkeen lasten harrastusten kustantamiseen.

MONISSA VERTAILUISSA Kuopio on menestynyt hyvin. Pienen kolauksen kaupungin maine sai tuoreessa vertailussa, jossa Kuopion perimät iltapäiväkerhojen maksut osoittautuivat maan korkeimmiksi.

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa keskeisiä periaatteita ovat yhdenvertaisuus, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus.

Mahdollisuus harrastaa perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta on keskeistä osallisuuden kokemuksessa. Savon Sanomissa oli hyvä etusivun uutinen siitä, miten pienellä panostuksella voidaan turvata lapsen ja nuoren harrastuksen jatkuminen (SS 9.10.). Pienellä panostuksella on iso merkitys.

VARHAINEN TUKI on tehokkain keino syrjäytymiseen ja köyhyyteen puuttumisessa. Suomessa kannattaa hyödyntää neuvolaa myös syrjäytymisriskin varhaisessa tunnistamisessa, sillä neuvolatoiminta tavoittaa lähes jokaisen perheen.

Tulevissa hyvinvointialueen päätöksissä on turvattava neuvolatoiminnan häiriötön jatkuminen. Hyvin toimivassa neuvolajärjestelmässä pystytään tunnistamaan ja tukemaan syrjäytymisriskissä olevia lapsia ja nuoria.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (sd.) Kuopiosta.