Hannu Kokki: Jotta pystytään parantamaan, on oltava talousosaamista. Savon Sanomat, Lukijan sanomat, 21.11.2021. Terveydenhuollon menot.

Matti Niiranen kaipasi mielipidekirjoituksessaan (SS 30.10.) talousosaamista tuleviin aluevaltuustoihin. Tässä asiassa en voi olla enempää samaa mieltä. Tulevan hyvinvointialueen toiminnot ovat laaja-alaisia ja budjetti iso. Tulevilta päättäjiltä vaaditaan paitsi vahvaa sote-osaamista ja ymmärrystä pelastustoimesta myös vankka käsitys taloudesta.

Pohjois-Savo on sote-uudistuksen ytimessä, koska sairastavuus on maan korkeinta tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mielialahäiriöissä ja muistisairauksissa. Korkea sairastavuus aiheuttaa korkeat kustannukset. Tulevilla päättäjillä pitää olla ymmärrys, miten resurssit käytetään niin, että lopputuloksena on paras vaikuttavuus.

Tärkeintä on ymmärtää tervey­denhuollon menojen jakautuminen. Erikoissairaanhoito on terveydenhuollon menoista suurin menoerä: vuonna 2019 Suomessa reilut 8 miljardia euroa. Se on yli kaksikertainen perusterveydenhuollon vajaaseen 3 miljardin euroon verrattuna.

Vuodesta 2000 vuoteen 2019 erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet yli 2,5-kertaiseksi, kun samaan aikaan perusterveydenhuollon menoissa kasvua oli vain 65 prosenttia. Ei kai näin voimakas painopisteen siirtyminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ole ollut kenenkään tahtotila. Järkevä panostus perusterveydenhuoltoon taisi kuitenkin unohtua.

Muutaman viimeksi kuluneen vuoden kehitys näyttää, ettei ikääntyneiden pitkäaikaishoidosta ole muodostumassa pelätynlaista kustannuspainetta. Vain pieni osa tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa. Suuri osa ikääntyneistä on hyväkuntoisia, ja he selviävät arjesta ilman ulkopuolista apua tai varsin kevyillä palveluilla.

Hyvin toimiva perusterveydenhuolto mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Suuri osa palvelutarpeesta pystytään hoitamaan perustasolla. Erikoissairaanhoitoon on järkevä ohjata ne, jotka palvelua oikeasti tarvitsevat ja siitä todennäköisesti hyötyvät.

Kirjoittaja (sd.)on erikoislääkäri ja dosentti Kuopiosta.