Hannu Kokki: Hyvinvointialueella on hiottavaa, mutta rahoituksella saadaan paljon hyvää aikaan.

Neljän kuukauden kuluttua vastuu sosiaalitoimen, terveyden- ja sairaanhoidon, ja pelastustoimen palveluista siirtyy hyvinvointialueille. Pohjois-Savossa muutoksen valmistelu on edennyt ripeästi, mutta hyvälläkään valmistelulla ei pystytä tunnistamaan kaikkia haasteita. Säätämistä tulee riittämään tuleville vuosille.

Pohjois-Savon hyvinvointialue saa rahoitusta yli 1100 miljoonaan Euroa. Tuhat sata miljoonaa Euroa on iso summa, sillä pystyy tuottamaan merkittävän määrän terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta pohjois-savolaisille. SOTE- ja pelastustoimessa meillä työskentelee väestömäärään suhteutettuna neljänneksi eniten henkilökuntaa. Tämän hyvinvointialueelle siirtyvän 13000 työntekijän tuottama työpanos tulee olemaan merkittävä.

Haasteena on investointivaltuuden niukkuus, tähän hyvinvointialueen pitää saada väljyyttä. Toinen meidän haaste on erikoissairaanhoidon korkea käyttöaste, tähän vastauksia ovat panostaminen perusterveydenhoitoon, ja hyvinvointia- ja terveyttä edistävään toimintaan. Pohjois-Savon asukkaita on tuettava ottamaan topakasti vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Perhe, läheiset ja lähiyhteisö voivat tarjota tähän merkittävän panoksen. Kolmas haaste on ajoittain ruuhkautuva päivystys, joten päivystyksen jatkuminen Iisalmessa ja Varkaudessa on turvattava.

SOTE-uudistus on helppo nähdä vain rakenteellisena uudistuksena, jossa keskiössä ovat kiinteistöt, tukipalveluiden tuottaminen ja palkkaharmonisaatio, aiheet joita muiden muassa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen nosti esiin Uutissuomalaisen haastattelussa (SS 23.7.2022). Jotta SOTE-uudistuksen tavoitteet saavutetaan, toimintoihin ja toimintatapoihin pitää ponnekkaasti tehdä tarvittavat muutokset.

Prioriteetti listan kärjessä on päihdepalveluiden uudelleenorganisointi. Hyvinvointialueelle pitää rakentaa kolmen keskuksen, Iisalmi, Kuopio ja Varkaus, kattava selviämisasemien verkko. Merkittävä määrä terveyden ja hyvinvoinnin haasteista liittyy päihteiden käyttöön, ja myös sosiaalityö kuormittuu päihteiden käyttöön liittyvistä ongelmista. Selviämisasemaverkko rauhoittaa päivystysasemien toimintaa, ja mahdollistaa päihdeasiakkaiden ohjaamisen suoraan mini-interventioiden ja muiden tutkitusti tehokkaiden päihdepalveluiden piiriin. Koko Pohjois-Savo kiittää.

Hyvin toimiva perusterveydenhuolto mahdollistaa oikea aikaisen, varhaisen puuttumisen. Pohjana perusterveydenhuollon uudistamisessa voi käyttää juuri julkaistua STM:n Omalääkäri 2.0 -selvityksen loppuraporttia ”Hoidon jatkuvuusmalli”. Siinä keskeisenä periaatteena on asukaan oikeus omaan nimettyyn lääkäriin ja hoitajaan, joilla on tukena sosiaalityö ja muista ammattilaista koostuva tiimi. Oma lääkäri ja oma hoitaja voi olla yksi ja sama henkilö, tai mieluummin muutaman ammattilaisen muodostama, hyvin asiakkaansa tunteva ryhmä.

Osaavan henkilökunnan hyvinvoinnista on huolehdittava. Hyvinvointialueen runko on rakenteiden ja tilojen ohella, ja itse asiassa tärkeimpänä hyvinvoiva, työhönsä motivoitunut ja sen merkitykselliseksi kokeva henkilöstö. Pidetään toisistamme huolta, niin hyvä tästä saadaan.

Hannu Kokki, aluevaltuutettu, aluehallituksen 1. vpj, Kuopio (sd.)

Kokki kirjoitti aiheesta myös Savon Sanomissa 9.9.2022.