Esko Koistinen: Maailmanpoliittinen tilanne vaatii kaivoslakiluonnoksen päivityksen.

Kaivoslakiluonnos on eduskuntakäsittelyssä vuosia jatkuneen vilkkaan keskustelun jälkeen. Maailma on kuitenkin muuttunut raaka-ainehuollon näkökulmasta ratkaisevasti siitä, kun hallitusohjelmasta sovittiin. Omavaraisuudella on entistä suurempi merkitys. Sodan riehuessa on myös pyrittävä valvomaan, mihin raaka-aineemme päätyvät.

Hallitusohjelman mukaan kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia. 

Lakiluonnoksessa ei alalle tarjota luvattuja toimintaedellytysten parannuksia. Lisääntyvät riskit ja rasitteet eivät edistä omavaraisuuttamme. Maanomistajilla, joilla on hallinnassaan enemmän kuin 50 % malminetsintäalueen pinta-alasta, on 10 vuoden etsintävaiheen jälkeen veto-oikeus. Kaivosvaiheessa kunnalle tulee ehdoton veto-oikeus, jota ei voi edes valtioneuvosto ohittaa. On iso riski sijoittaa satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja hankkeeseen, jonka voi kaataa yksi maanomistaja tai kunnan vaihtuvat valtuustot.

Kaivostoimintaa rasitetaan myös kaivosverolla ja malminetsintää rajoitetaan luonnonsuojelulaissa. 

EU heräsi huoleen huoltovarmuudesta ja liiallisesta riippuvuudesta tuontimateriaaleista jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sodan seurauksena uhka on konkretisoitunut.

EU onkin lanseerannut mm. kiireellisen EU:n raaka-ainealoitteen (European Critical Raw Materials Act). Euroopan komissio haluaa lisätä vihreän siirtymän vaatimien raaka-aineiden tuotantoa Euroopassa. Tavoitteena on, että kaivostoiminnan ja kriittisten materiaalien, kuten litium, koboltti ja grafiitti, raskasta sääntelyä helpotettaisiin. Näitä kriittisiä materiaaleja tarvitaan tuuli- ja aurinkoenergian tuottamiseen sekä mm. sähköautojen valmistamiseen. 

Mineraalivarat ovat kansallista omaisuutta ja niiden hallinta pitää olla viime kädessä valtakunnan tasolla. Maanomistajien tulee saada korvaus menetyksistä ja kuntien sekä paikallisten toimijoiden on voitava osallistua hankkeisiin haittojen välttämiseksi. Kaivoslaki ei voi kutenkaan sallia maanomistajille tai kunnille veto-oikeutta kansalliseen omaisuuteen. 

Kaivoslakiluonnos on päivitettävä myös siten, että voidaan estää epäilyttävien toimijoiden pääsy käsiksi Suomen kallioperän rikkauksiin.

Esko Koistinen (SDP)

Tekn.lis, Eur.Geol

Koistinen kirjoitti aiheesta myös Savon Sanomissa.

Kommentit

  1. Tämä on juuri näin. Päivitys on saatava kaivoslakiin pikaisesti. Ei virtsata taas omiin muroihin.

    1. Kiitos palautteesta Kauko Koivisto!
      Terveisin Esko Koistinen

Kommentointi on suljettu.