Tuula Väätäinen: Riskiryhmään kuuluvien toimintakyky on uhattuna. Viikko Pohjois-Karjala, 30.4.2020.

Otamme kantaa

Riskiryhmään kuuluvien toimintakyky on uhattuna

Poikkeusolojen yhä jatkuessa Suomessa koronaviruspandemia riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämänlaatu ja toimintakyky on uhattuna. Pitkäaikainen oleskelu karanteenia vastaavissa olosuhteissa heikentää yli 70-vuotiaiden ja erityisesti liikuntarajoitteisten ihmisten toimintakykyä sekä fyysisesti että henkisesti. Jokainen meistä tarvitsee elämäänsä mielekästä sisältöä ja sosiaalisia suhteita. Tämä koskee nyt erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Elämä on muutakin kuin pelkästään hengissä olemista.

Ihmisen eristäminen omaisista ja muista läheisistä johtaa monilla helposti yksinäisyyteen. Myös tuntemattomien kanssa tapahtuvat satunnaiset arkielämän kanssakäymiset ovat poikkeusolojen myötä loppuneet. Ulkona ei enää entiseen tapaan voi itsenäisesti liikkua. Osalle etäyhteydet korvaavat entisiä tapoja pitää yhteyttä. Kaikilla ei näin kutenkaan ole, moni on yksin. Kun alamme rajoituksia yhteiskunnassamme hiljalleen purkamaan muiden osalta, riskiryhmiin kuuluvat voivat joutua noudattamaan karanteenirajoituksia vielä hyvinkin pitkään. 

On olemassa suuri riski, että riskiryhmiin kuuluvat vanhukset ja liikuntarajoitteiden kanssa elävät eivät pysty palaamaan takaisin epidemiaa edeltäneeseen normaaliin arkeen kivuttomasti. Erityisesti vanhuksilla liikkumattomuus romahduttaa lihaskuntoa. Koronaviruspandemian seurauksena säännölliset erityisryhmille järjestetyt liikunta- ja kuntoutuspalvelut ovat koko maassa katkolla. Liikuntaesteiset ihmiset, joiden kuntoutus on pitkälti ulkopuolisten ihmisten varassa ovat erityisen vaikeassa tilanteessa. Monissa kunnissa liikunta- ja kuntoutuspalvelut ovat loppuneet kuin seinään, eikä palveluiden uudelleen käynnistämisestä ole tässä vaiheessa tietoa. 

Emme voi sulkea vanhuksia ja muita riskiryhmiin kuuluvia neljän seinän sisään erilleen muusta yhteiskunnasta, kunnes pandemia on ohi. Sen seuraukset olisivat tuhoisia ihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta. Useasti haitalliset vaikutukset kasaantuvat helposti juuri kaikkein heikoimmassa tilanteessa oleville. Tarvitsemme nyt keinoja, joiden kautta pystymme palauttamaan elämää riskiryhmiin kuuluvien jokapäiväiseen arkeen. 

Kuntien tulee lähteä aktivoimaan riskiryhmiin kuuluvia asukkaitaan liikunta- ja kuntoutuspalvelujen kautta heti tilanteen salliessa. Minimoidaksemme karanteeniajan aiheuttamat vahingot ihmisten toimintakyvylle kuntien julkisia liikuntatiloja, tulee avata ja ohjattuja liikunta- ja kuntoutuspalveluja järjestää välittömästi tilanteen salliessa. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää matalankynnyksen fyysisen ja henkisen toiminnan tukemiseen. Näinä vaikeina aikoina jokaisen karanteenioloissa elävän kannattaa ylläpitää omaa toimintakykyään tavallisten askareiden ja liikkumalla rajoitusten sallimissa rajoissa. 

Tuula Väätäinen

Kansanedustaja (SDP) Kuopio

(Kirjoitus julkaistu 30.4.2020 Viikko Pohjois-Karjalassa)