Tuula Väätäinen: Koulujen rooli poikkeusolojen jälkeen. Viikko Pohjois-Karjala, 20.5.2020.

Otamme kantaa

Koulujen rooli poikkeusolojen jälkeen

Kouluilla on Suomessa suuri ja tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Koulut tarjoavat opetusta, mutta ne kantavat myös osavastuuta vanhempien kanssa lasten kasvatuksesta. Koulu on se paikka, jossa lasten sosiaaliset taidot kehittyvät ja, jossa luodaan ystävyyssuhteita ikätovereiden kanssa. Koulussa lapsen on myös mahdollista muodostaa turvallinen kontakti aikuiseen ihmiseen.

Nyt kun perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on palattu lähiopetukseen kevätlukukauden viimeisiksi pariksi viikoksi, on tärkeää, että jäljellä oleva aika hyödynnetään poikkeusolojen takia syntyneiden oppimistarpeiden ja tukitoimien kartoittamiseen. Koulujen tulee suunnitella, miten syntyneet aukot oppimisessa pystytään kuromaan kiinni tulevalla syyslukukaudella. Lisäksi on tärkeää tunnistaa oppilaiden hyvinvoinnin tila ja saada selville mahdollisten tukitoimien tarve. Koulujen kyky tehdä etsivää nuorisotyötä nousee nyt entistä tärkeämpään asemaan.

Lukukauden viimeisten parin viikon aikana lapsia, nuoria ja perheitä tulee tukea mahdollisen monin tavoin ja ennen kaikkea oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen koulun ja perheiden kanssa on tärkeää. Keskusteluyhteyden täytyy toimia, jotta tuen tarve pystytään kouluissa tiedostamaan ja siten tukea perheille tarjoamaan. Koulun ja perheiden välisen viestinnän lähtökohtana tulee olla se, että kaikki vanhemmat tavoitetaan. Meillä ei ole varaa jättää yhtäkään lasta tai nuorta huomiotta.

Vaikeasti tavoitettavien ja poissaolevien oppilaiden tuen tarve tulee kouluissa nyt erityisesti huomioida. Huoli on suurinta niiden lasten osalta, joilla koulunkäynnissä on ollut vaikeuksia jo ennen koronaviruspandemiaa. Moni lapsi ja nuori saattaa näinä aikoina kokea lisääntynyttä yksinäisyyden tunnetta. Lisäksi poikkeusolojen aiheuttamia mielenterveydellisiä vaikutuksia nuoriin, on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Lasten ja nuorten elämää ja kontakteja ei ole vastaavalla tavalla koskaan aikaisemmin tarvinnut rajoittaa. 

Vaikka koulutyössä palataankin kohtia normaalia, on tärkeää muistaa nyt ja edelleen syyslukukaudella ihmiskontaktien määrän minimointi. Hygienian tehostamisesta huolimatta kouluissa täytyy varmistaa, että lapset saavat tarvitsemansa läheisyyden ja turvan sekä mahdollisuuden vuorovaikutukseen aivan samalla tavalla kuin ennenkin. 

Lapsilla ja nuorilla on suuri tarve päästä liikkumaan ja harrastamaan. Liikunta ja urheilu ovat tärkeä osa meidän jokaisen henkistä kriisinkestävyyttä ja monille nuorille harrastus saattaa olla se arjen tärkeä henkireikä. Tarvitsemme nyt entistä enemmän harrastustoimintaa ja urheiluyhteisöjä. Mitä nopeammin normaali harrastustoiminta päästään aloittamaan sitä paremmin pystymme minimoimaan poikkeusolojen negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kuntien ja koulujen tulee pyrkiä tekemään normaalia tiiviimpään yhteistyötä poikkeusolojen jälkeisessä tilanteessa. Kaikki voitava lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen on tehtävä.

Tuula Väätäinen

Kansanedustaja (SDP) Kuopio

(Julkaistu Viikko Pohjois-Karjalassa 20.5.2020)