Tanja Airaksinen: Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten rikosoireiluun.

Otamme kantaa

Usein päihdeongelmien yhteydessä puhutaan ylisukupolvisuuden teemasta. 

Päihteiden käytölle altistavia tekijöitä ovat muun muassa epävarmat sosiaaliset olot, lapsuuden turvattomuus ja päihteiden käytön aloittamisen varhainen ikä. Päihdeongelmien taustalla on usein sekä perinnöllisiä että sosiaalisiin kasvuolosuhteisiin kiinnittyviä tekijöitä. Päihteiden käyttö on tunne-elämän häiriö.

Aikuisten tehtävänä on suojella lasta ja nuorta, sekä hänen omalta, että lähipiirin aikuisten ja ikätovereiden päihteidenkäytöltä. Päihteidenkäytön riskit pitäisi tunnistaa ajoissa, jotta nuoret ohjautuisivat avun piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Nuorilla on myös taipumus joutua rikolliselle tielle päihteiden käytön lisäksi. Olemme kuulleet paljon arjen ongelmista kaduilla, jossa nuoret ryöstelevät jenginä jopa vaatteita toisten päältä. Rikosoireilua on nähtävissä yhä nuoremmilla mm. päihteiden jakamisen ja jälleenmyynnin, sekä viimeisimpänä ilmenneen ryöstelyn ja jengiytymisen muodoissa. 

Arjen turvallisuuteen tarvitaan toimenpiteitä. Lapsia ja nuoria tästä syytetään, vaikka ennaltaehkäisevät toimenpiteet ontuu ja perheen tuki tulee liian myöhään.

Poliisin ankkuritoiminta on tulevaisuudessa nostettava keskiöön. Se on yksiselitteisesti hyvä keino ennaltaehkäistä nuorten rikoksia, päihteiden käytön leviämistä ja niiden aiheuttamia haittoja.

Lasten rikosoireilu täytyy tunnistaa ajoissa. Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen. Lasten ja nuorten tarpeet tulee huomioida myös tilanteissa, joissa päihteiden käyttäjä ja rikosoireilija on perheen vanhempi. 

Ankkuritoimintaa ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevää työotetta tarvitaan alueellamme lisäämään sisäistä turvallisuutta.

Tanja Airaksinen,

kansanedustajaehdokas (sd)

SDP:n sisäisen turvallisuuden työryhmän jäsen

Airaksinen kirjoitti aiheesta myös Viikkosavossa 25.1.2023.