Henna-Riikka Pitkänen: Ovi on jätetty auki eteläiselle yläkoululle.

Otamme kantaa

Kasvun ja oppimisen lautakunnan yläkouluverkkoa koskevan päätöksen jälkeen on julkisuudessa käyty asian tiimoilta keskustelua ja julkisuudessa on myös ollut useampi lautakunnan päätöstä kritisoiva mielipidekirjoitus. Viimeisin näistä oli kaupunginhallituksen viiden jäsenen (Linnanmäki, Niiranen, Kantele, Kaartinen, Wallius) kannanotto siihen, että päätös eteläisen Kuopion yläkoulusta on tehtävä nyt (SS 5.5.).

Kyseenalaistan kuitenkin kirjoittajien näkemyksen päätöksen ajankohdasta, koska mitä hyötyä päätöksestä tässä vaiheessa olisi? Kirjoittajat itse toteavat, että Vanuvuoren osayleiskaavaehdotus on tällä hetkellä julkisesti nähtävillä (uudelleen), joten tämän tiedon valossa, alueen rakentaminen voisi mahdollisesti alkaa vasta muutamien vuosien päästä. Jokainen viime vuosien maailman tilannetta seurannut tietää, että mitä tahansa sellaista yllättävää voi tapahtua, mikä voi muuttaa tällaisten suunnitelmien täytäntöönpanoa. Päätös yläkoulun rakentamisesta nyt olisi iso riski Vanuvuoren tilanteen ollessa vielä epävarma. 

Haluan myös korostaa sitä, että lautakunta ei ole päättänyt, että eteläiseen Kuopioon ei rakenneta yläkoulua. Uusi yläkoulu on edelleen täysin mahdollista rakentaa, mutta tämän hetkisen oppilasmääräarvion mukainen yläkoulu eteläisen Kuopion alueella olisi kooltaan sellainen, että koulun oppilaat joutuisivat eriarvoiseen asemaan niin pedagogisen kuin oppilashuollollisen tuen puolesta. Kokonsa takia koululla pitäisi olla kiertäviä opettajia, eikä esimerkiksi koulukuraattorin tai -psykologin tukea olisi riittävästi saatavilla. Tässä hetkessä näen tärkeäksi oppilaaksiottoalueiden uudelleen tarkastelun, jotta kaikkien yläkoululaisten koulumatkat pysyisivät kohtuullisina.

Lautakunta on tehnyt nyt päätöksen, jotta uusia, kipeästi kaivattuja tiloja päästään mahdollisimman pian rakentamaan ja samalla vältytään noin kymmenen miljoonan euron erillisten väistötilojen rakentamiselta. Lautakunnan päätöstekstiin tuotiin aloitteestani lisäys, jonka tarkoitus on nimenomaan se, että yläkouluverkkoa tarkastellaan uudestaan, jos uusia asuinalueita päätetään rakentaa tai oppilasmäärien kehityksessä tapahtuu muutoksia. Tämän tarkastelun takarajaksi on asetettu vuosikymmenen vaihde. Mitään ei olla vielä lyöty lopullisesti lukkoon. 

Henna-Riikka Pitkänen

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Pitkänen kirjoitti aiheesta myös Savon Sanomissa 9.5.2023, S2 Lukijan Sanomat.