Hannu Kokki: Päättäjiltä odotetaan päätöksiä yläkouluverkosta

Otamme kantaa

Kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alusta, puolet kunnan toiminnoista siirtyi sinne. Uudessa tilanteessa koulu- ja sivistystoimi jäivät kunnan keskeisiksi vastuualueiksi. Huoli opetus- ja koulutoimen järjestämisestä on ymmärrettävää; tekijöistä on pula, miten opetusta resursoidaan ja minkälaisissa tiloissa toimitaan.

Kuopiossa tärkeä päätökseen tuleva asia on, miten kouluverkkoa ylläpidetään ja kehitetään. Kiireisintä päätöstä edellyttää Hatsalan klassillisen koulun ratkaisu – rakennuksen parasta ennen päivä on auttamatta mennyt ohi. Olen ymmärtänyt, että päättäjillä on suuri yksimielisyys, että Hatsalan koulun tilalle pitää rakentaa uusi rakennus.

Kun vanha koulu puretaan ja uutta koulua rakennetaan, tilalle tarvitaan väistötila. Kuopion kaupunki velkaantuu ja tulevien vuosien kehitys ennustaa velkaantumisen jatkuvan. Nyt tarvitaan talouden kannalta kestäviä päätöksiä. Väistötila on toteutettava niin, että sille on käyttöä myös jatkossa. Tilapäiseen ratkaisuun ei kannata tuhlata 10 miljoonaa Euroa.

Järkevä väistötila on rakentaa Mölymäkeen uusi koulurakennus. Valmistuttuaan se toimii ensin Hatsalan väistötilana. Sitten kun Hatsalaan on aikanaan valmistunut uusi rakennus, Minna Canthin koulu pääsee muuttamaan pysyvästi Mölymäkeen. Myös Minna Canthin kolua alkaa olla pikaisessa uusien tilojen tarpeessa.

Mölymäkeen on järkevää rakentaa keskisuuri koulu. Tässä yhteydessä ei ole tarvetta ottaa lopullista kantaa Hatsalan koulun kokoon, eikä muuhun Kuopion kouluverkkoon. Kun tämä ketju saadaan alkuun, päätöksille Hatsalan koulun oppilasmäärästä, Neulamäen koulun jatkosta, Jynkänlahden ja Pirtin koulun, ja eteläisen alueen kouluratkaisusta jää aikaa. Nuo päätökset ehditään tehdä myöhemmin ja ne pystytään tekemään paremmilla tiedoilla ennustetuista oppilasmäärien kehityksistä.

Kun yläasteelaisilta kysytään mikä koulussa on tärkeintä, ykkösenä on hyvä opetus ja kakkosena kaverit. Opetuksen laatua arvostavat myös lasten vanhemmat. Koulussa opitaan ja sivistytään, ja kaveria ei jätetä – kaikilla pitää olla koulussa vähintään yksi kaveri.

Hannu Kokki, kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu

Kokki kirjoitti aiheesta myös Savon Sanomissa 14.5.2023.