Hannu Kokki: Asumisen kalleuteen on reagoitava. Savon Sanomat, Lukijan Sanomat 1.3.2020

Otamme kantaa

Hannu Kokki: Asumisen kalleuteen on reagoitava. Savon Sanomat, Lukijan Sanomat 1.3.2020

Asumisen kalleudesta on muodostunut haaste suomalaiseen yhteiskuntaan. Viime vuosina asuminen on kallistunut inflaatiota ja ansiotuloja nopeammin. Pienituloiselta asumiseen kuluu helposti puolet käytettävistä olevista tuloista.

Asumisen kalleus on merkittävä rasitus myös kansantaloudelle. Kela maksaa vuosittain jo yli 2 miljardia asumistukea. Eihän tässä pitänyt näin käydä!

Yleinen asumistuki on korkeimmillaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Kuopiossa yksin asuvalla tuo on 399 euroa ja nelihenkisellä ruokakunnalla 876 euroa kuukaudessa. Yksin asuva voi saada asumistukea korkeintaan 319 euroa ja nelihenkinen ruokakunta 701 euroa.

Kaikki pienituloiset eivät pysty maksamaan muiden elinkustannusten jälkeen edes tuota 20 prosentin omavastuuosuutta. Osa tarvitsee toimeentulotukea, vaikka se on tarkoitettu poikkeukselliseksi, viimesijaiseksi tueksi.

ASUMISEN kalleuteen on ottanut näkyvästi kantaa muun muassa Kelan uusi pääjohtaja Outi Antila. Antila on linjannut, että sosiaaliturvan uudistuskomitean keskeisiä tehtäviä on miettiä, miten asumistukea tulisi kehittää. Asumistuen kasvu on saatava taitettua.

Asumisen kalleudella on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Osalle asumismenoista aiheutuu velkaantumista ja osa saa maksuhäiriömerkintöjä. Nuorilla asumisen kalleus on este haluun ja uskallukseen perustaa perhe. Jos historiallisen matalaan syntyvyyden halutaan muutos, asumisen kalleuteen on puututtava.

Tuloihin suhteutettuna suuret asumiskustannukset ovat työelämään ja koulutukseen hakeutumisen esteitä. Kasvavissa kaupungeissa asumisen kustannukset nousevat pieniä kaupunkeja ja maaseutua nopeammin. Tämä on yksi selitys työelämän kohtaanto-ongelmaan. Matalapalkka-aloilla ei ole edellytyksiä siirtyä työn perässä, jos työstä saatavalla palkalla ei ole mahdollista maksaa edes asumista.

VUOKRALLA asuminen yleistyy, mutta valitettavasti vuokrat ovat nousseet muita elinkustannuksia nopeammin. Kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi. Korkeaa vuokraa maksava keskituloinenkin joutuu laskemaan palkan riittävyyden.

Vuokra-asumisen kohtuuhintaisuutta voidaan edistää kahdella tavalla, riittävällä ja monipuolisella markkinaehtoisella asuntorakentamisella ja sitä täydentävällä julkisella kohtuuhintaisella asuntotarjonnalla.

Asuntorakentaminen on Kuopiossa vilkasta. Julkinen vuokra-asuntotuotanto ja -tarjonta ovat tehokas tapa hillitä asuinalueiden segregaatiota ja vuokrien hallitsematonta nousua.

Hyvät liikenneyhteyden ja riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto mahdollistavat työvoiman liikkumisen, hallitun kaupungistumisen ja tasapainoisen aluekehityksen. Kohtuuhintainen, viihtyisä asuminen on keskeinen osa hyväksi koettua elämää.

Kohtuuhintainen vuokra-asuntotarjonta on hyvää työllisyyspolitiikkaa ja keino edistää yrittämisen edellytyksiä. Säilyttääkseen vetovoimansa Kuopion on tarjottavana kohtuuhintaista vuokra-asumista myös tulevina vuosina.

Hannu Kokki Hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö-KYS